You are viewing this site in staging mode. Click in this bar to return to normal site.

Farsi فارسی

فارسی

آنچه ما به آن اعتقاد داریم

 به بیان ساده، ما به عیسی ایمان داریم و اعتماد داریم

 خدا یک ایده یا یک مفهوم نیست.  او شخصی است  او بزرگ، قدرتمند و زنده است.  او می تواند برای خود صحبت کند، و او این کار را در عیسی انجام داده است.  عیسی خدا را به ما آشکار می کند.  ما می توانیم عیسی را در کتاب مقدس بشناسیم، زیرا روح القدس خدا حقیقت او را در قلب و ذهن ما می آورد.  شناخت عیسی راهی برای دریافت زندگی کامل و ابدی خداست.  شناخت عیسی چیزی است که ما را از انواع پس‌زمینه‌ها و ملیت‌های مختلف به هم پیوند می‌دهد تا یک خانواده کلیسا را تشکیل دهیم

ما چه نوع کلیسایی هستیم؟ 

 ما یک کلیسای انگلیکن انجیلی هستیم.  «انجیلی» به این معنی است که مژده عیسی در مرکز همه کارهای ما قرار دارد، و اجازه می دهیم آنچه خدا در کتاب مقدس می گوید ما را هدایت کند و ما را به عنوان یک کلیسا و به عنوان افراد شکل دهد.  «انگلیکان» به این معنی است که ما بخشی از کلیسای انگلستان هستیم که شاخه ای از پروتستانتیسم است. با این حال، برای پیوستن به ما لازم نیست از یک پیشینه انگلیکن یا انجیلی باشید.  فقط بیا و شرکت کن و خودت ببین  و با خیال راحت هر کاری را که انجام می دهیم زیر سوال ببرید 

ما به خدا چه اعتقادی داریم؟ 

اعتقادنامة مسيحي (اعتقادنامة رسولان)

اعتقادنامة رسولان آنچه را که ما به عنوان مسیحی در مورد شخصیت ها و کارهای خدای پدر، خدای پسر و خدای روح القدس باور داریم، خلاصه می کند

من ايمان دارم به خداي پدر قادر مطلق، خالق اسمان و زمي

من ايمان دارم به پسر يگانه او خداوند ما عيسي مسيح كه به واسطه روح القدس در رحم قرار گرفت و از مريم باكره متولدشد، و

در حكومت پنطيوس پيلطس درد كشيد و مصلوب شد و مرد و مدفون گرديد. و به عالم مردگان نزول كرد و روز سوم برخاست و به

اسمان صعود نمود، و به دست راست پدر نشسته است و بار ديگر ميايد تا زندگان و مردگان را داوري كند، من ايمان دارم به روح

القدس و به مشاركت مقدسي و به امرزش گناهان و به قيامت أبدي و حيات جاودان

آمين